Privacybeleid - KuvaLight

Privacybeleid

KuvaLight

Wij zijn KuvaLight. Wij respecteren je privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben wij persoonlijke gegevens van je nodig. In deze verklaring kunt u lezen welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.kuvalight.com/ (de Website) en de diensten (de Diensten) die wij aanbieden. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "Relevante Wetgeving").

jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming nodig van je ouders of wettelijke voogd om onze Website en Diensten te gebruiken.

Persoonlijke gegevens

Om onze Website en Diensten te kunnen aanbieden, verwerken wij persoonsgegevens. De term "persoonsgegevens" verwijst naar informatie waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Uw toestemming

Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten opslaan, zoals wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of wanneer u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat wij uw toestemming vragen via dit privacybeleid. Daarnaast hebben wij uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij geen bestellingen van u verwerken en leveren. Verder zullen wij uw gegevens niet verwerken zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

Om onze Website en Diensten te gebruiken, hebben wij de volgende informatie van u nodig:

Uw naam
Uw adresgegevens
Uw woonplaats
Uw telefoonnummer
Uw e-mail adres
Uw betalingsgegevens

Wij verzamelen ook bepaalde informatie van u die niet persoonlijk is wanneer u onze Website gebruikt, zoals:

De naam van de browser die u gebruikt
Het besturingssysteem dat u gebruikt
De serviceprovider bij wie u internettoegang hebt
Het type apparaat, stad, land, waarmee u verbinding maakt met de Website

Sociale media
Als u gebruik maakt van social media-functies op onze site, is het mogelijk dat de social media-aanbieder ons informatie stuurt (volgens zijn beleid). Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u beschikbaar hebt gesteld. Wilt u dit niet? Wijzig dan de privacy-instellingen op uw social media-account.

Als u aangeeft dat u een artikel leuk vindt, verschijnt dat artikel op uw social media-account als u bent ingelogd. Wanneer u op een webpagina komt die gebruik maakt van social media plug-ins, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de provider van uw social media account. Wij hebben geen controle over deze gegevensuitwisseling.

Marketingonderzoek
Wij kunnen u vragen om deel te nemen aan marktonderzoek. Wij gebruiken uw gegevens dan voor marktonderzoek. Wij gebruiken deze statische gegevens anoniem voor KuvaLight. U kunt de vragenlijst op elk gewenst moment afsluiten. Uw antwoorden geven wij niet aan derden en worden nooit openbaar gemaakt. Bovendien worden de antwoorden niet gekoppeld aan uw e-mailadres.

Wedstrijden
Als u deelneemt aan een actie of prijsvraag, vragen wij u om de volgende gegevens: e-mailadres, naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, leeftijd. Op deze manier kunnen wij de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij op deze manier de respons op onze reclamecampagnes.

Nieuwsbrief
KuvaLight biedt nieuwsbrieven aan. Op deze manier blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming, maken wij voor nieuwsbrieven gebruik van het opt-in systeem. Bij elke communicatie via deze weg is een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen
Voor uw bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor de correcte afhandeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij het verwerken van uw bestelling voorzien wij PostNL, TNT, DHL, Fedex, UPS van de nodige gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden, of voor een doel dat daarmee nauw samenhangt. Dit betekent dat uw gegevens door ons nooit op een onverwachte manier worden gebruikt.

Beveiliging

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of openbaarmaking door onbevoegden. Dit betekent dat degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er geen toegang toe hebben. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een soortgelijke technologie
De toegang tot de gegevens is beperkt tot degenen die de gegevens nodig hebben
Vertrouwelijkheidsverklaringen voor werknemers en back-ups van gegevens

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de eerder beschreven doeleinden.

Overdracht

Wij verwerken uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. Buiten de Europese Unie verwerken wij uw gegevens alleen als het land een passend beschermingsniveau voor uw gegevens biedt. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming doorgeven aan andere landen of aan andere dan de hierboven genoemde partijen.

Links

Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybescherming van deze websites. Wij adviseren u daarom altijd het privacybeleid van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestand vervolgens op uw apparaat op. Uw apparaat krijgt dan een uniek nummer, waarmee onze website het apparaat later weer herkent.

Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er onder andere ook voor dat de website snel is, dat u onze website veilig kunt bezoeken en dat wij fouten op onze website kunnen opsporen.

Door cookies op te slaan, zorgen wij er ook voor dat:

Uw artikelen worden in de winkelwagen bewaard
De website is snel
U kunt producten delen via sociale media zoals Facebook en Google

U kunt cookies altijd zelf verwijderen of uitschakelen via de browserinstellingen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let op; zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid aanpassen. Als wij het privacybeleid in belangrijke mate wijzigen, zullen wij een kennisgeving op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacybeleid. Wij zullen gebruikers die bij ons geregistreerd zijn met hun e-mailadres op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen. Indien u niet als gebruiker geregistreerd bent, raden wij u aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Uw rechten

De informatie die wij van u verzamelen is persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten:

U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
U kunt ons vragen uw gegevens te corrigeren, te beperken of te wissen;
U kunt ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit niet meer zelf hoeft te doen;
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
U kunt een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt, mogen wij uw gegevens niet meer verwerken.

Als u andere vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Contact

KuvaLight
Omval 205
1096 AA Amsterdam
KvK -nummer: 66 99 80 18
info@kuvalight.com